ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

Τα φανάρια των αυτοκινήτων είναι κατασκευασμένα από πλαστικό. Για το λόγο αυτό οι φθορές από τον ήλιο, την βροχή, την υγρασία και το καυσαέριο είναι μεγάλες με αποτέλεσμα τα φανάρια να μην δίνουν το φως που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια σας. Τώρα με ένα ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και χωρίς να χρειάζεται η αντικατάσταση τους επιτυγχάνεται η επαναφορά τους μέχρι 99%.