Μοτοσικλέτα 6.00€

Αυτοκίνητα μικρά εξωτερικά 7.00€

Αυτοκίνητα μεγάλα εξωτερικά 8.00€

Αυτοκίνητα μικρά εσωτερικά 6.00€

Αυτοκίνητα μεγάλα εσωτερικά 7.00€

Πλύσιμο αυτοκινήτων μικρά   μέσα - έξω 12.00€

Πλύσιμο αυτοκινήτων μεσαία μέσα – έξω 14.00€

Πλύσιμο αυτοκινήτων μεγάλα 16.00€

Πλύσιμο μηχανής αυτοκινήτων  10.00€

Εξωτερικό και εσωτερικό πλύσιμο σε πολύ λερωμένο αμάξι  

Κατ΄ εκτίμηση.

Ο βιολογικός καθαρισμός των αυτοκινήτων ξεκινάει από 70.00€